Bagong walker na nakilala sa Hotel dinala – sexy body