Binayo ang gf, stress reliever ng loko sa kakalaro ng MIR 4