Hindi na nakapalag na sa motel pala sya dadalhin 99609 100%