Hindi nakabayad sa bumbay ang puday nlang ang binayad