Juskopo Sarap Lamutakin ng Dede Habang Nakaibabaw 21987