kitty kath porn, Gandang Panalo, Katawang Palong palo