Nika Madrid, Raja Montero, and Shanghai – Sa Pagitan ng Langit 2/4