Payag si ate na pahotel at pabidyu ang kanilang iyutan